ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าฯพระพุทธเจ้าข้าราชการตำรวจและครอบครัว

เชิญชวนถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันพ่อแห่งชาติ