ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าฯพระพุทธเจ้าข้าราชการตำรวจและครอบครัว

เชิญชวนถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันแม่แห่งชาติ